Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001240/2015
Adószám: 19024031-2-42

vissza a listázó oldalra

Képzés neve:Autizmus szempontú info-kommunikációs akadálymentesítés a szolgáltatásokban
Képzés célja:A hallgató alapvető ismeretekkel, szemlélettel és gondolkodásmóddal rendelkezzen az autizmus spektrum zavarok természetéről, a terápiás alapelvekről, a gyermekkorban és a felnőttkorban szükséges segítségnyújtás lehetőségeiről, az ellátórendszerről és a jogszabályi keretekről.
Képzés célcsoportja:lentebb részletezve
Időpontok, helyszínek:
Óraszám:105 óra (10,5 nap), 95 pont, T-05-010/2013 és T-05-011/2013
Részvételi díj:Támop 5.4.6 pályázatból finanszírozott
Megszerezhető képesítés:Szociális kreditpontokról szóló igazolás és tanúsítvány
Leírás:

95 pont

A célcsoport: Házi segítségnyújtás, idősek otthona, időskorúak gondozóháza, pszichiátriai betegek otthona, lakóotthona, rehabilitációs, nappali intézménye, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, fogyatékos személyek otthona, lakóotthona, nappali, rehabilitációs intézménye, gondozóháza, gondozási központ, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek és családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

Javasoljuk, hogy akkor jelentkezzen erre a képzésre, ha rendszeres kapcsolatban van fogyatékosokkal és előzetes ismeretei vannak a témában.

A képzésről

Az autizmus spektrum zavarokkal kapcsolatos általános, elméleti és gyakorlati alapismeretek és szemlélet átadása. A hallgatók megismertetése
- a téma alapfogalmaival,
- az autizmus spektrum zavarok hátterével és tüneteivel,
- a hatékony beavatkozás elvével és gyakorlatával,
- a mindennapi segítségnyújtás eszközeivel,
- az ellátások jogi, szakmai, szervezeti kereteivel,
- gyermekkora vonatkozó speciális elméleti és gyakorlati alapismereteit,
- az egyes életkori szakaszok hatékony beavatkozásának elveit, célját, módszereit, eszközeit, lehetőségeit,
- a beavatkozási folyamatban résztvevő személyek (kliensek és szakemberek) perspektivikus együttműködésének tartalmát, kereteit, módszereit, dokumentációját és szabályait.
Videó-, esetelemzésekre és személyes beszámolókra alapozottan széleskörű lehetőséget nyújt a tapasztalatszerzésre az autizmus szempontú info-kommunikációs akadálymentesítés és az egyéni szükségletekhez igazodó specifikus módszerek, eszközök gyakorlati alkalmazásának megismerésére. Az egyes életkori szakaszok hatékony komplex ellátásának, a jogi, szakmai szabályozók, a szolgáltatási és intézményrendszer megismertetésével segíti az autizmussal élő gyermekek és családjaik szükségleteihez történő alkalmazkodást, tekintetbe véve az autizmus spektrum zavar hosszú távú konzekvenciáit.

A képzés tematikája:

Alapozás

- Az autizmus spektrum zavarokkal (ASZ) kapcsolatos általános és átfogó elméleti ismeretek. Mi az autizmus? (És mi nem?): Mi az autizmus? Történeti áttekintés. Elhelyezés a fogyatékosságok, fejlődési zavarok rendszerében. Definíció, fogalmak. A kialakulás okai. Epidemiológia. A fejlődés és a viselkedés jellemzői az ASZ-okban. Az autizmus központi tünetei: a kommunikációs eltérések jellemzői; a szociális megértés és viselkedés jellemzői; a szociális képzelet minőségi eltérései és rugalmatlan gondolkodás jellemzői. Erősségek és gyengeségek. Autizmus és fejlődés. Életkori jellemzők. Társuló tünetek
- MIÉRT? Eltérő észlelés, eltérő megértés, eltérő fejlődés, eltérő viselkedés. Hogyan észlelik az autizmussal élő emberek a világot? : Az „elme olvasásának” (a naiv tudatelmélet zavara) nehézségei, következményei. A „részletekre való fókuszálás” (gyenge centrális koherencia) következményei. A szenzoros ingerek feldolgozásának nehézségei. Az állandósághoz való ragaszkodás, rugalmatlan gondolkodás és viselkedés. A viselkedés megértése, a viselkedészavarok értelmezése, oka, háttere. MIÉRT? A TEACCH jéghegy hasonlat.
- Eltérő fejlődés, eltérő szükségletek. A komplex terápia alapelvei
- Az akadálymentesítés elve és gyakorlata
- Hogyan érinti az autizmus az egyént, a családját és a tágabb környezetét?
- Az ellátások jogi és szakmai keretei, információs hálózat, képzési-továbbtanulási rendszer
- A leggyakrabban feltett kérdések az autizmus természetével, okaival kapcsolatban

Gyermek autisták

- Az autizmus spektrum zavarokkal kapcsolatos általános és átfogó elméleti ismeretek
- A hatékony beavatkozás elvei, lehetőségei, céljai
- A hatékony beavatkozás gyakorlata
- A családi nevelés egyéni segítése. A családok nehézségei. A szülő prioritásai. Igények és lehetőségek összehangolása. Egyéni stratégia kidolgozása, a szakterületek szakembereinek bevonása.
- Komplex ellátás a kora gyermekkorban.
- Komplex ellátás a gyermekkor életszakaszaiban: Kisiskoláskor
- Függőség csökkentése
- A változásokkal, átmenetekkel kapcsolatos problémák. A megelőzés, megoldás
lehetőségei. Krízishelyzetek és lehetséges megoldásuk a gyermekkorban.
- Szakmai, partneri kapcsolatok. Együttműködések. Tartalma. Formai keretek.
- Igények és szolgáltatások felmérésének szempontjai, technikái, területei
- Autizmussal élő gyermekek személyes dokumentációja
- Az ellátások jogi szakmai keretei
- Ágazati ellátások, szolgáltatások rendszere és szakmai keretek
- Információforrások, hazai és nemzetközi
- OTTHONI MUNKA és annak ellenőrzése, megbeszélése
- Kérdések és válaszok

Felnőtt autisták

- Az autizmus spektrum zavarokkal kapcsolatos általános és átfogó elméleti ismeretek
- A diagnózis kérdései
- A hatékony beavatkozás elvei, lehetőségei, általános céljai felnőttkorban
- Önállóság, függetlenség
- Illeszkedés, beilleszkedés
- A változásokkal, átmenetekkel kapcsolatos problémák. A megelőzés, megoldás lehetőségei.
- A jogi szakmai háttér specifikumai a felnőttkori ellátásban
- Intézményrendszer, szolgáltatási rendszer, szakember hálózat, információs csatornák
- OTTHONI MUNKA és annak ellenőrzése, megbeszélése
- Kérdések és válaszok. Konzultáció. Vizsgateszt

Helyszín, időpont:
   
Magdaléneum
Fogyatékosok Református Ápoló, Gondozó Otthona
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 160.

 

A pontos képzési időpontokat honlapunkon frissítjük.

JELENTKEZÉS módja:

Jelentkezési lapot kitöltve és aláírva postai címünkre kérjük vissazküldeni.

 


adatlap nyomtatása

(c) 2009 Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda - Az oldalon található tartalmak felhasználása engedélyköteles. - Design és programozás: Arteries Studio