Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001240/2015
Adószám: 19024031-2-42

vissza a listázó oldalra

Képzés neve:Manókirály birodalma
Képzés célja:Az ÉLMÉNYPEDAGÓGIA módszer használata az óvodás, kisiskolás gyermekek szoc. kompetenciafejlesztésére, foglalkozástervezés az életkori sajátosságok figyelembevételével
Képzés célcsoportja:Óvodapedagógusok, pedagógusok, gyermek-istentisztelet szervezői
Időpontok, helyszínek:
Óraszám:50 óra
Részvételi díj:45.000 Ft
Jelentkezés feltétele:Óvodapedagógusként, pedagógusként, gyermek-istentisztelet szervezőiként kisgyereknek szóló foglalkozok szervezésében szerzett szakmai gyakorlat
Megszerezhető képesítés:tanúsítvány
Leírás:

  
MANÓKIRÁLY  BIRODALMA


Óvódás és kisiskolás gyermekek szociális kompetenciafejlesztése
az élménypedagógia módszerével


...ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.
(Varga Domokos)

A szociális kompetencia jelentősége

      A személyiségfejlesztés együtt jár a szociális készségek fejlesztésével, hiszen életünk minden területén társas kapcsolatokban élünk. Hitünk szerint, a sikeres élet egyik legfőbb feltétele  a jól működő emberi kapcsolatok kialakításának és ápolásának képessége.
      Életünk első közösségében, az óvodában, majd később az iskolában megélt élmények és elsajátított kompetenciák kihatnak a gyermek egész életére. Az érzelmi és szociális kompetenciák kialakulásának előfeltétele és az óvodás és a kisiskolás gyermek legfőbb igénye az érzelmi biztonság, amelyet környezete, de legfőképp a vele foglalkozó felnőtt teremthet meg a számára.

Módszereink

•    Játék központú, tréningszerű képzés
•    A saját élményre és tapasztalatra építünk
•    Kooperatív technikák
•    Közös feldolgozás, értelmezés és a tapasztalatok elmélyítése
•    Páros és kiscsoportos gyakorlatok

A képzés témakörei


1) Játékpedagógia
•    Játékok, mint fejlesztő eszközök:
            - a játékok felosztása, alkalmazási területe, mikor és miért játszunk.
•    Játéktípusok és azok hatékony használata a gyermekek különböző készségeinek fejlesztésére:
            - bemelegítő, jégtörő, energetizáló játékok, kis és nagycsoportban.
            - csapatépítő, problémamegoldó, kommunikációfejlesztő, szociális készség
            és térkezelést fejlesztő, kooperatív közösségi játékok
•    Játékok alapvető biztonsági követelményei és a játékszervezés folyamata - a  kisgyermek szükségleteinek  szemszögéből.
•    A pedagógus játékban elfoglalt helye és szerepe:
           - a kellő mértékű jelenlét megtapasztalása, hogy a gyermek biztonságosan,
           ám minél szabadabban játszhasson és saját tapasztalata által fejlődhessen.
•    Játékok kitalálásának, fejlesztésének, dokumentálásának és eredményességük mérésének a fortélyai.

2) Élménypedagógia
•    Az élménypedagógia alapelvei
           - a tapasztalati úton való tanulás módszerei és hatékonysága.
•    Az  élménypedagógiai tevékenységek szakaszai
           - a  tapasztalatszerzés, a feldolgozás és megosztás, az értékelés és az
           önértékelés módszerei. Az általánosítás és alkalmazás folyamata, a
           megtapasztalt ismeretek elmélyítése, a tanult ismeretek transzferálásának
           módszerei
•    Az élménypedagógiai foglalkozások biztonsági szabályai
           - élettani/biztonsági szükségletek, biztonsági elvárások egy foglalkozás
           kapcsán. Fizikai és érzelmi biztonság, veszélyek és ajánlások egy helyszínhez
           kapcsolódóan. Meghatározó tényezők: életkor, létszám, szociális fejlettség,
           nevelési célok. Tereptanulmányozás, a helyszín kiválasztása és kialakítása
•    Élménypedagógiai foglalkozások a gyakorlatban, a facilitátori szerepkör
           - kommunikációs helyzetgyakorlatok, kooperáció és bizalomépítő,
           problémamegoldó tevékenységek vezetése, elemzése és értékelése. Egy
           komplex élménypedagógiai foglalkozás felépítése. A gyerekek bevonásának,
           aktivizálásának lehetőségei, a gyerekek tevékenységére építő projekt
           tervezése, lebonyolítása, mérése és értékelése
•    Betekintés egy egész éves élménypedagógiai program menetébe és eredményeibe
           - a résztvevők beleshetnek a színfalak mögé, megismerhetnek egy működő
           élménypedagógiai programot, eredményeivel és tapasztalataival, melynek
           témája a közösségépítés és a szociális készségfejlesztés kisgyermekkorban.

Célunk
•    Az óvodában és alsó tagozaton dolgozó pedagógusok képzése, mely által elsajátíthatják a foglalkozástervezés, vezetés módszereit valamint az értékelés szempontjait.
•    Az élménypedagógia módszerének, alkalmazási lehetőségeinek megismertetése az óvodai és iskolai környezetben .
•    A résztvevők legyen tisztában a csoportokkal való foglalkozás alapjaival és a csoportdinamikai folyamatokkal.
•    Bővüljön a pedagógiai  eszköztára
•    Váljon képessé  az élménypedagógia foglalkozások tervezésére és vezetésére.
•    Ismerjenek meg olyan játékokat és módszereket, amelyek hozzásegítik a szociális kompetenciák gyakorlati fejlesztéshez óvódás és kisiskolás gyermekek esetében
•    Képes legyen a módszer alkalmazásán túl annak fejlesztésére is.

Alapelveink
•    Az aktív részvétel, saját élményen keresztüli tanulás, tanulságok feldolgozása és elmélyítése
•    A csoportban való munka, és ennek következményeként a közösség tudatos építése, mert a kompetenciafejlesztés alapja a jó közösség
•    Gyakorlat  a középpontban
•    Saját meglévő tudás aktivizálásának elősegítése a közös siker elérése érdekében

A képzés után a résztvevők képesek lesznek...

•    a non-formális tanulás tudatos és hatékony használatára
•    a játékok tudatos oktató—nevelő céllal való használatára, játékok fejlesztésére és dokumentálására
•    a foglalkozások megszervezésére és biztonságos lebonyolítására
•    élménypedagógiai foglalkozások megtervezésére és lebonyolítására
•    a gyerekek  részképességeit fejleszteni a játék pedagógia  és az élménypedagógia  eszközeivel, a gyermekek aktív részvételével
•    az életkori sajátosságok felismerésére, azok figyelembevételére már a tervezés során
•    csapatban való munkára, a vezetőkkel való kölcsönös együttműködésre

Mit hasznosíthat ebből az önök közössége?
•    A játékokat egy új szemszögből megismerve, a korábban ismert játékok is új tartalmat kapnak és az alkalmazási  lehetőségük is bővül.
•    A pedagógusok módszertára megújul, tárgyi tudásuk bővül.
•    Az új módszerek segítségével, a foglalkozásaik hatékonysága növekszik, ezzel a sikerélményük és a motivációjuk is növekszik a nevelői munkájuk végzésére.
•    A résztvevők megoszthatják tapasztalataikat, segítve ezzel az egész közösség eredményességét.

Mit hasznosíthat ebből az egyén?
•    képessé válik a non-formális tanulás eszközeinek tudatos alkalmazására
•    ismeretet és tapasztalatot szerez a játék fejlesztő eszközként való használatáról
•    megismeri a játékok típusait, ezek tudatos használatát
•    a játékok tudatos kiválasztására, szem előtt tartva a biztonsági elvárásokat és a környezet hatásait a résztvevőkre
•    megismerkedik az élménypedagógia fogalmával, alapelveivel és módszereivel, s ezáltal bővül az animátori módszertára
•    a tapasztalati tanulás módszereinek hatékony és biztonságos használatára
•    sajátélményű tapasztalatszerzés az  élménypedagógia módszernek a gyakorlati alkalmazásából

Oktatók
Surányi Zoltán, élménypedagógus, tréner
       •    5 éve egy háromnyelvű óvodai hálózat keretei között dolgozik, gyermekeket
       fejleszt, táborokat és rendezvényeket szervez. A gyermekek közvetlen
       fejlesztésén túl óvodapedagógus, pedagógus szakmai fejlesztéséért felelős.
Rákosi Réka Renáta, óvodapedagógus, tréner
       •    4 éve óvónőként dolgozik, kirándulásokat, gyermekprogramokat,
       gyermektáborokat szervez.

A képzés időbeosztása:
2012. szept. 28-30 és folytatás okt. 5-7.
Péntek 16-20, szombat 9-17, vasárnap 9-17

Amennyiben jelentkezik a képzésre, nyomtatott formában megkapja a megismert egyéves óvodai program első 8 alkalmának a foglalkozás leírásait a játékok és értékelések leírásával, ami heti egy alkalom élménypedagógiai foglalkozás esetén 2 hónapnyi programleírást jelent. Így a programot a saját
környezetében is kipróbálhatja.

JELENTKEZÉS MÓDJA:

1. Kérem, segítse munkánkat azzal, hogy jelentkezését a tavoktatas.mindenkinek.net oldalunkon adja le.
2. Amennyiben nem boldogul, akkor válassza a word formátumú jelentkezési lapunkat. Ebben az esetben számítson rá, hogy kollegáinknak több időbe telik a jelentkezésének feldolgozása.
a) eslő sorban elektronikusan töltse ki és e-mailben küldje vissza
b) kézzel írt, scennelt dokumentumot is elfogadunk
c) kézzel írt, postán küldött jelentkezési lap esetén a kézbesítési idő miatt kérem erősítse meg jelentkezési szándékát e-mailben is.

Amennyiben nem megfelelő a meghirdetett időpont, írja meg nekünk telefonszámát, e-mail címét, szívesen értesítjük a következő időpontról. Kérjük, a levélben tüntesse fel a kiválasztott képzés címét is.
Amennyiben nincs meghirdetve időpontunk az Önök környékén, csoportos érdeklődés esetén nyitottak vagyunk a képzés megszervezésére. Várjuk érdeklődésüket, egyeztessünk helyszínt és időpontot.

Amennyiben szeretne értesítést kapni induló képzéseinkről, jelentkezzen fel hírlevelünkre: http://redifi.hu/hirlevel


adatlap nyomtatása

(c) 2009 Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda - Az oldalon található tartalmak felhasználása engedélyköteles. - Design és programozás: Arteries Studio