Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001240/2015
Adószám: 19024031-2-42

Minőségbizosítás

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény

 

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI
KÉZIKÖNYV
 

 

Hitelesítő adatok

 

Érvényesség kezdete: 2015.03.01.

Érvényes visszavonásig


Változásjegyzék

 

Sorszám

Dátum

Változás tartalma

Érintett fejezet

 1.  

 

 

 

Tartalom

1.     Minőségpolitika. 4

2.     A Felnőttképzést folytató intézmény bemutatása. 6

2.1.      Leírás. 6

2.2.      Szervezeti felépítés. 6

2.3.      Adatok. 6

3.     Fogalom meghatározás. 7

4.     Minőségirányítási rendszer. 8

4.1.      Általános követelmények. 8

4.2.      Belső és külső dokumentumok kezelése. 8

4.3.      A MIR számára szükséges dokumentumok kezelése. 9

4.4.      Információs rendszer 9

5.     A vezetőség felelőssége. 11

5.1.      A vezetőség elkötelezettsége. 11

5.2.      Minőségcélok, indikátorok meghatározása. 11

5.3.      Tervezés. 14

6.     Személyi, tárgyi, pénzügyi erőforrások biztosítása. 16

6.1.      Emberi erőforrások – új oktatók kiválasztása és folyamatos fejlesztése. 16

6.2.      Képzési környezet (képzési infrastruktúra és munkakörnyezet) biztosítása. 18

6.3.      Pénzügyi erőforrások. 18

7.     Felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó folyamatok. 19

7.1.      Képzési program és tananyagfejlesztés, tananyagok biztosítása, képzési programok nyilvánossága. 19

7.2.      Felnőttképzési és értékelési folyamat 23

8.     Támogató folyamatok. 34

8.1.      Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetése. 34

8.2.      A reklamációk kezelése / panaszkezelési rendszer 35

9.     Mérés, elemzés, értékelés. 36

9.1.      Igényfeltárás, elégedettségmérés, visszacsatolás. 36

9.2.      Önértékelési rendszer 37

10.       Fejlesztés. 39

10.1.   Folyamatos fejlesztés. 39

10.2.   Helyesbítő és megelőző tevékenységek. 39

 

1.    Minőségpolitika

 

a 2013. évi LXXVII. tv. hatálya alá tartozó felnőttképzési és a
felnő
ttképzést kiegészítő tevékenységekre

 

A Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda önálló szervezeti egységeként működő Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény a képzésben résztvevőinknek, partnereinknek sikereit, minőségében emelt, színvonalas szolgáltatásokkal, jól képzett, magas kvalifikáltságú szakemberek által végzett munkával kívánjuk elősegíteni, megvalósítani.

Ennek érdekében tevékenységünket magas színvonalon végezzük, partnereink, képzésben résztvevőink visszajelzéseit figyelembe véve - azt tevékenységünkbe beépítve - folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásainkat, képzési programjainkat, valamint távoktatási rendszerünk műszaki és szakmai tartalmát.

 

Oktatási tevékenységünk során törekszünk arra, hogy a felnőttképzésre vonatkozó törvényi előírásoknak maximálisan eleget tegyünk, minőségirányítási rendszerünk követelményeinek megfeleljünk, és a képzésben résztvevők valamint partnereink megelégedettségét biztosítsuk.

 

Minőségirányítási rendszerünk újabb célok és újabb minőségi követelmények kitűzéséhez és megvalósításához erőforrásokat és módszereket rendel, hogy képzéseinken, rendezvényeinken a résztvevők elvárásai előtt járjunk, garantálva, hogy igényeiknek megfelelő, mérsékelt árfekvésű, de minőségi szolgáltatást tudjunk nyújtani.

Oktatási tevékenységünk során arra törekszünk, hogy a képzési programok céljai megvalósuljanak, a képzésben résztvevők elsajátítsák mindazon tudást, amely megfelel a képzési program előre lefektetett követelményeinek.

Célunk, hogy minőségirányítási rendszerünk előírásainak betartása mellett hozzáadott értékkel bíró, színvonalas képzési szolgáltatást nyújtsunk vevőinknek.

 

E folyamatban kiemelten kezeljük munkatársainkat, oktatóinkat. Szakmai motiváltságuk és képzettségük növelésével folyamatosan biztosítjuk, hogy a képzéseinkbe bekapcsolódó felnőttek igényeit a lehető legjobban tudjuk kielégíteni.

Tevékenységünk során folyamatosan növeljük a technológiai, szakmai, oktatási színvonalunkat, lépést tartva az informatika fejlődésével, ezen új technológiai eredményeket a kialakított rendszereinkbe folyamatosan beépítve igyekszünk partnereink megelégedettségét növelni.

Képzéseink szakmai színvonalának fenntartása és fejlesztése érdekében programjainkat, azok szakmai tartalmát folyamatosan felülvizsgáljuk, aktualizáljuk, oktatóinkat folyamatosan értékeljük és képezzük.

Engedélyezett programjainkat folyamatosan fenntartva - oktatjuk.

Elkötelezettek vagyunk az oktatás színvonalának fejlesztése mellett a törvényi előírások pontos betartásával. Képzéssel kapcsolatos feladataink, s az általunk nyújtott szolgáltatások minél professzionálisabb megvalósítása érdekében a képzésekben résztvevő felnőttek megelégedettségét folyamatosan mérjük, s a mérés eredményeit a képzések fejlesztése során felhasználjuk.

 

Érvényes: 2015. 03. 01.-től

Készült: Budapest, 2015.02.20.

 

2.    A Felnőttképzést folytató intézmény bemutatása

2.1.  Leírás

A Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézményének célja, hogy a változó világban felmerülő újabb és újabb képzési igényekre keresztyén értékek mentén adjunk választ.

Minőséget képviselő szakmai képzéseinkkel támogatni igyekszünk a segítő és fejlesztő szakmákban dolgozókat, informatikai képzéseikkel a munkaerőpiacon való megfelelést szeretnénk erősíteni.

Egyházi képzéseink célja, hogy a gyülekezeti tagokat, családokat, az egyházközségeket támogassuk, segítsük. Szeretnénk a református identitást erősíteni, szolgálatvállalásra bíztatunk, mindemellett államilag is elismert szakmai tudást és végzettséget ajánlunk és nyújtunk.

Képzéseink és programjaink során fontosnak tartjuk - a szellemi és lelki támogatás mellett - a minőséget és szakmaiságot.

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézményünk OKJ-s szakképzés, szakmai továbbképzés, informatikai képzés, tréning, szupervízó, valamint műhely, konferencia, diakóniai rendezvény megszervezésében és megvalósításában áll rendelkezésre.

 

Szervezeti felépítés:

MRE Szeretetszolgálati Iroda vezetője: Beszterczey András

Felnőttképzési intézmény vezetője: Musinszki Judit

Szakmai vezető: Beszterczey András

Minőségirányítási vezető: Musinszki Judit

Képzésszervező / ügyfélszolgálati munkatársak

2.2.  Adatok

Intézménynév:

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény

Székhely:

1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Adószám:

19024031-2-42

Nyilvántartási szám (egyház):

00002/2012;  180715/2014

KSH szám:

19024031-8730-552-01

Bankszámlaszám:

10702019-42267304-52700000

Számlavezető bank:

CIB Bank

Web

https://www.redifi.hu

E-mail

felnottkepzes@reformatus.hu

Telefon

+36 1 460 0747

3.    Fogalom meghatározás

 

A Minőségirányítási Kézikönyvben használt minőségirányítási és felnőttképzési fogalmakat a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Tv. és végrehajtási rendeletei alapján használjuk. A minőségirányítási rendszer működtetése és a fogalom-meghatározások szempontjából elsődlegesen alkalmazott jogszabályok:

 

-          2013. évi LXXVII. tv. a felnőttképzésről (továbbiakban: Fktv.)

-          393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

-          56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről

-          58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól

-          59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról.

A hatályos jogszabályok elérésének elsődleges forrása a www.njt.hu honlapon működtetett Nemzeti Jogszabálytár.

 

 

 

 

4.    Minőségirányítási rendszer

 

4.1.  Általános követelmények

A Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény a hatályos felnőttképzési jogszabályok követelményeit és ajánlásait figyelembe véve alakította ki minőségirányítási rendszerét.

E rendszer folyamatai közötti kölcsönhatásokat az egyes fő- és kiegészítő folyamatok kézikönyvi szabályozásainak belső hivatkozásaival, illetve e szabályozások kereszthivatkozásaival mutatjuk be.

Felnőttképzést folytató intézményünk a minőségirányítási rendszerében kijelöli azokat a folyamatokat, melyek a képzésben részt vevő felnőttek elvárásainak megfelelnek és az intézmény minőségpolitikájával összhangban álló eredmények eléréséhez szükségesek, ideértve a képzéssel kapcsolatos dokumentumok, szerződések, tananyagok és taneszközök kezelésére vonatkozó eljárásokat, valamint a képzéshez szükséges egészséges és biztonságos, a mindenki számára egyenlő hozzáférést biztosító környezet megteremtését is.

A minőségirányítási rendszer felépítése, dokumentációja és működő elemei biztosítják a rendszeres és folyamatos ellenőrzést, mely lehetővé teszi a lehetséges hibaforrások észlelését, a nem megfelelőségek okainak feltárását, helyesbítését, valamint megelőzését.

A minőségirányítási rendszert a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézménye az alábbi tevékenységeire alkalmazza:

 

2013. évi LXXVII. tv. hatálya alá tartozó felnőttképzés,
felnő
ttképzést kiegészítő tevékenységek.

 

Minőségirányítási rendszerünk kialakítása, bevezetése és működtetése során meghatározzuk a felnőttképzési tevékenység fő folyamatait, azok sorrendjét és kölcsönhatásait, valamint a folyamatok eredményes működtetéséhez és szabályozásához szükséges kritériumokat, módszereket, és erőforrásokat.

Minőségirányítási rendszerünkben figyelemmel kísérjük, elemezzük, értékeljük, és folyamatosan fejlesztjük a felnőttképzési tevékenység és a felnőttképzést kiegészítő tevékenység végzésére irányuló szolgáltatási folyamatainkat annak érdekében, hogy elérjük a tervezett eredményeket, és gondoskodunk arról, hogy az ehhez szükséges információk rendelkezésünkre álljanak.

 

4.2.  Belső és külső dokumentumok kezelése

A dokumentációs rendszer kialakításánál figyelembe vettük szervezetünk méretét, folyamataink bonyolultságát és kölcsönhatásait, valamint munkatársaink felkészültségét annak érdekében, hogy biztosítsa az eredményes működést, és feleljen meg a minőségpolitikában és a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

A MIR keretében kezelt dokumentumok körét, alkalmazási alapjellemzőit a Minőségirányítási Kézikönyv 1.sz. melléklete tartalmazza.

 

4.3.  A MIR számára szükséges dokumentumok kezelése 

Minőségirányítási kézikönyv

A Minőségirányítási Kézikönyv a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény minőségirányítási rendszerének alapdokumentuma. Ebben megfogalmaztuk a minőségirányítási rendszerünk alkalmazási területeit, bemutatjuk a jogszabályok által az engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézményektől megkövetelt dokumentált eljárásainkat, valamint a minőségirányítási rendszerhez tartozó folyamatokat és azok általános, valamennyi képzési és képzési szolgáltatási folyamatra érvényes alapkövetelményeit, hivatkozva intézményünk működését szabályozó további dokumentumokra. Rögzíti az intézmény feladatait az intézményünk vezetése által meghatározott elvárások, és a megrendelői követelmények teljesítése érdekében. A Minőségirányítási Kézikönyv alapul szolgál a megrendelőink felé vállalt kötelezettségeink teljesítésének igazolására.

A Minőségirányítási kézikönyv, minőségirányítási vezető által nyomtatott formában, vagy elektronikusan tárolt, eredeti aláírásokat, vagy elektronikus azonosítót tartalmazó eredeti példányáról, szükség szerinti darabszámú papír alapú és elektronikus másolat készíthető. A kézikönyvet, mint ahogy a minőségirányítási rendszer fenntartásához szükséges dokumentumokat elsődlegesen a neve azonosítja.

Szabályzatok és tervdokumentumok

Szabályozó és terv dokumentumaink (pl. képzési program, humánerőforrások biztosítása) átvizsgálása a szakmai vezető kiadás előtti jóváhagyása az intézményvezető felelőssége.

Egyéb, a felnőttképzési tevékenység és a felnőttképzést kiegészítő tevékenység biztosítása során keletkező, kiadásra kerülő dokumentumok

A felnőttképzési tevékenység és a felnőttképzést kiegészítő tevékenység biztosítása során keletkező dokumentumokra vonatkozó részletes szabályokat a képzési folyamatokat részletesen bemutató fejezetben rögzítettük.

 

4.4.  Információs rendszer

Az intézmény információs rendszere a minőségirányítási rendszer keretében meghatározott és szabályozott folyamatokhoz rendelten működik. Részét képezik a folyamatok információ kezelése, feldolgozásra, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó szabályozásai, és az információkezelésre, adatkezelésre, tájékoztatásra használt informatikai alkalmazások, eszközök, beleértve az intézmény honlapját.

 

 

 

 

 

Információs területek

Felhasznált és kezelt információk

A képzésben résztvevő felnőttek tanulási eredményeivel kapcsolatos adatok gyűjtése és elemzése

Képzési és értékelési folyamat során keletkezett adatok, információk

A képzésben részt vevő felnőttek elégedettség-mérésével kapcsolatos adatok gyűjtése és elemzése.

A résztvevői elégedettségmérés során keletkezett és feldolgozott információk

Az oktatói teljesítményekkel kapcsolatos adatok gyűjtése és elemzése

Az önértékelés és a vezetői átvizsgálás során az oktatói teljesítményekkel kapcsolatban keletkezett adatok és információk

Az intézmény rendelkezésére álló erőforrások hatékonyságával kapcsolatos adatok

Az önértékelés és a vezetői átvizsgálás során a rendelkezésre álló humán, infrastrukturális (elsősorban oktatástechnikai, oktatási) és pénzügyi erőforrások rendelkezésre állásáról, hasznosulásáról gyűjtött és feldolgozott adatok és információk

A képzésekkel megszerzett kompetenciák munkaerő-piaci hasznosulásával kapcsolatos adatok gyűjtése és elemzése

Az „Igényfeltárás, elégedettségmérés, visszacsatolás” eljárás keretében a munkaadóktól, a képzések megrendelőitől, résztvevőitől származó, a képzések során átadott kompetenciák hasznosulásáról gyűjtött és feldolgozott információk

Az intézmény tevékenységével összefüggő információ – különösen a képzési programok – nyilvánosságával összefüggő eljárás, tevékenységek

A képzési és értékelési folyamatban leírt tájékoztatási, és információs, marketing és reklám tevékenység eredményeképpen keletkezett információk

 

5.    A vezetőség felelőssége

 

5.1.  A vezetőség elkötelezettsége

A Felnőttképzést folytató intézmény vezetése a minőségirányítási rendszer létrehozásával a felnőttképzési tevékenységének folyamatos fejlesztését, a képzésben résztvevők képzési igényeinek megismerését, elvárásainak teljesülését kívánja biztosítani.

A minőségirányítási rendszer kialakítása során figyelembe vettük azt a kettőséget, hogy a képzések résztvevői nem minden esetben azonosak a képzések megrendelőivel, és a képzési szolgáltatásokkal szemben támasztott követelményeket a képzések résztvevőin túl a képzések eredményét közvetetten felhasználók elvárásainak figyelembe vételével kell meghatároznunk.

Az intézmény vezetése meghatározta az intézmény szervezeti stratégiájával, céljaival összhangban álló Minőségpolitikát. Ebben kinyilvánította elkötelezettségét a képzések résztvevői, képzési szolgáltatások igénybevevői és vevői által igényelt minőség megvalósítása, és a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése iránt.

Minőségpolitikánkat eszköznek tekintjük a minőségirányítási rendszer működésének fejlesztéséhez, ezért gondoskodunk annak évenkénti felülvizsgálatáról.

A minőségpolitika érvényes változata az érvényes Minőségirányítási Kézikönyvben szereplő szöveg.

A minőségpolitikáról tetszőleges számú papír alapú és elektronikus dokumentum készíthető, amely biztosítja a minőségpolitika közzétételét, nyilvánosságát.

Felnőttképzést folytató intézményünk minőségpolitikáját az ügyfélszolgálatunkon kifüggesztjük, illetve honlapunkon közzétesszük, a vezetőségi átvizsgáláson minden évben értékeljük - a folyamatos alkalmasság és megvalósulás szempontjából- és szükség esetén módosítjuk a változó igényeknek megfelelően.

A minőségpolitika kijelöli azokat a fejlesztési, stratégiai irányokat, amelyek alapján éves minőségcéljainkat meghatározzuk.

A minőségpolitika teljesülését és a minőségcélok elérését évente vizsgáljuk vezetőségi átvizsgálás keretében.

A vezetőségi átvizsgálás során áttekintjük a célok teljesülését és vizsgáljuk a minőségirányítási rendszer működését, annak folyamatos továbbfejlesztése érdekében. A vezetőségi átvizsgálásokat megelőzi az éves önértékelés.

 

5.2.  Minőségcélok, indikátorok meghatározása

Minőségcélok kitűzése

A minőségcélok meghatározásánál figyelembe vesszük a minőség szempontjából meghatározó szabályozási területekhez, folyamatokhoz rendelt indikátorokat, és az indikátorokhoz kapcsolódó célértékeket. A minőségcélok teljesülése kapcsán vizsgáljuk a célértékek teljesülését.

A minőségcélokat képzésenként (képzési programonként), indoklással ellátva (az indoklás a cél indokoltságát tartalmazza) határozza meg a képző intézmény.

A minőségcéloknak az intézmény tevékenységétől függően ki kell terjednie az alábbiakra:

-        Amennyiben az intézmény OKJ-ban szereplő képzést indít, az OKJ-ban szereplő szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredményeire szakképesítésenként az Fktv. 15. § (7) bekezdése szerinti, a kérelem benyújtásának évét (a továbbiakban: tárgyév) megelőző, az NMH honlapján nyilvánosságra hozott adatokhoz viszonyítva.

-        Az OKJ-ban szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló képzések esetén a tárgyévben folyamatban lévő, és a tárgyévet követő évben befejezésre kerülő, valamint a tárgyévet követő évben megvalósításra kerülő képzések becsült lemorzsolódási arányára a tárgyévet megelőző évi – az Fktv. 21. § (4) bekezdése szerinti – statisztikai célú adatszolgáltatásban foglaltak figyelembevételével számított, e képzésekre vonatkozó adatokhoz viszonyítva.

-        A tárgyévet követő évre tervezett képzések elégedettségmérésének évi átlageredményére vonatkozó célkitűzésekre.

 

Indikátorok kitűzése

 

Felnőttképzést folytató intézményünk minőségbiztosítási rendszerében az alábbi rögzített eljárásokhoz - az önértékelési rendszer részeként - indikátorokat határoz meg. Eljárásonként azonosítottuk azokat a lehetséges indikátorokat, amelyekhez célértékeket rendelünk. (A tárgyévre meghatározott célértékeket az 2. sz. melléklet tartalmazza).

-        A képzési programok és tananyagok tervezésével és tartalmi felülvizsgálatával kapcsolatos eljárás:

Srsz.

Indikátor

 1.  

Kifejlesztett új képzési programok száma

 1.  

Felülvizsgált és engedélyezett képzési programok száma

 1.  

Megvalósított képzési programok száma

 1.  

Kifejlesztett és felülvizsgált új tananyagok száma (tananyag fajtánként/típusonként)

 

-        A képzési programok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, pénzügyi források biztosítására vonatkozó eljárás:

Srsz.

Indikátor

 1.  

A képzési tevékenységbe bevont oktatók száma

 1.  

A képzési tevékenységbe bevont oktatók számán belül az új – megelőző két évben nem foglalkoztatott – oktatók száma

 1.  

Oktató(k)ra vonatkozó elégedettségmutató

 1.  

Tárgyi feltételekre vonatkozó elégedettségmutató

-        A munkáltatók és a munkaerőpiac egyéb szervezetei képzési programokkal kapcsolatos véleménye visszacsatolására vonatkozó eljárás:

Srsz.

Indikátor

 1.  

A képzési programok tartalmával kapcsolatos elégedettségmutató

 1.  

A képzési programok szervezésével (képzési formák, időtartam, szervezettség) kapcsolatos elégedettségmutató

 1.  

Világi (nem egyházi) képzésmegrendelések száma

 1.  

Visszatérő megrendelők aránya (%)

 

-        A képzési programok nyilvánosságával kapcsolatos eljárás:

Srsz.

Indikátor

 1.  

Az ügyfélszolgálaton betekinthető képzési programok száma

 1.  

Meghirdetett képzési programok száma

 

-        Az oktatók alkalmazásával kapcsolatos követelmények és eljárás:

Srsz.

Indikátor

 1.  

Vállalkozási szerződéssel alkalmazott oktatók aránya

 1.  

A havi 30 óránál magasabb óraszámban foglalkoztatott oktatók aránya

 

-        Az oktatók teljesítményével kapcsolatos visszacsatolásra vonatkozó eljárás:

Srsz.

Indikátor

1.

Oktatók módszertani felkészültségével kapcsolatos elégedettségmutató

2.

Oktatók szakmai felkészültségével kapcsolatos elégedettségmutató

 

-        Az intézmény tevékenységével összefüggő információ nyilvánosságával összefüggő eljárás:

Srsz.

Indikátor

1.

Az intézmény megjelenéseinek száma a sajtóban, interneten (reklám jellegű megjelenések is) – személyes jelenléthez nem kötött megjelenések

2.

Szakmai eseményeken való megjelenések száma – személyes jelenléthez kötött megjelenések

 

-        Az intézmény tevékenységének önértékelésére vonatkozó eljárás:

Srsz.

Indikátor

1.

Teljesült minőségcélok aránya

2.

Az önértékelés során feltárt nem megfelelőségek száma

 

A célértékeket az intézmény évenként határozza meg a vezetőségi átvizsgálás keretében, az előző évi célértékek teljesülésének értékelésével egy időben.

 

 

5.3.  Tervezés

 

Képzési tevékenység tervezése

A Felnőttképzést folytató intézmény vezetőjének hatásköre és felelőssége a képzési tevékenység megtervezése, a tervezett képzési tevékenységekhez a szükséges erőforrások biztosítása. A tervezés során megvizsgáljuk a rendelkezésre álló humán, tárgyi és pénzügyi erőforrások rendelkezésre állását. A tervezésbe be kell vonni a Felnőttképzést folytató intézmény szakmai vezetőjét.

 

Felelősségi körök, hatáskörök

Az intézmény vezetését alkotják

 • MRE Szeretetszolgálati Iroda Irodavezető
 • Felnőttképzési Intézményvezető
 • Szakmai vezető
 • Minőségirányítási vezető

 

A minőségirányítási kézikönyvben meghatározunk felelősségi és hatásköröket egyes szabályozási területekhez kapcsolódóan. Az önértékelések és vezetőségi átvizsgálások során vizsgáljuk a szervezeti átalakítások szükségességét.

 

Az intézmény minőségirányítási vezetője

A minőségirányítási vezető az intézmény vezetésének tartozik beszámolással. Feladatai:

-       az intézmény minőségirányítási rendszerének működtetése,

-       az intézmény folyamatainak felügyelete, fejlesztése,

-       a minőségirányítással kapcsolatos felkészítések, tájékoztatók szervezése és lebonyolítása,

-       a minőségirányítási dokumentumok, jogszabályok és a szabványok kezelése,

-       a helyesbítő és megelőző tevékenységek felügyelete,

-       a minőségüggyel összefüggő információk összegyűjtése, elemzések készítése,

-       a reklamációk, panaszok kivizsgálása.

Kommunikáció

A minőségirányítási rendszer egyértelműen rögzíti a képzésben részt vevő felnőttekkel, az intézmény partnereivel kialakított kommunikáció és kapcsolattartás rendjét, formáját, különös tekintettel a körültekintő ügyfélkapcsolatokra, illetve a visszacsatolások kezelésére és feldolgozására.

Az intézményünk minőségirányítási rendszerén belül meghatározza azokat a tevékenységeit, szabályait, amelyeket összességében az 58/2013. (XII.13.) NGM rendeletben meghatározott információs rendszerként értelmez.

Az intézmény tevékenységéből és működésmódjából következően a belső kommunikáció túlnyomórészt szóbeli kommunikáció. Emellett a folyamatos kapcsolattartás eszköze a munkatársak között történő elektronikus levelezés. Ezen túlmenően az intézményen belüli kommunikáció keretéül szolgálnak a rendszeresen megtartott értekezletek.

Vezetőségi átvizsgálás

A felnőttképzést folytató intézmény vezetése évente legalább egy alkalommal, a vezetőség átvizsgálása keretében tekinti át az önértékelés eredményeit, a minőségirányítási rendszer működését leíró információkat.

A rendelkezésre álló információk elemzésével, áttekintésével külön erre a célra szervezett értekezlet keretében értékeljük az előző időszak minőségcéljainak teljesülését, meghatározzuk az önértékelési rendszer részeként kezelt indikátorokhoz rendelt célértékeket, a fejlesztési célokat, döntünk – szükség esetén – a minőségpolitika módosításáról és meghatározzuk a következő időszak minőségcéljait, valamint megtervezzük a képzési tevékenységet.

Az értekezletet az intézményvezető hívja össze, az értekezleten részt vesz az intézmény vezetése.

 

A vezetőségi átvizsgálás napirendje:

1.  Az előző időszak munkáinak, a minőségirányítási rendszer és folyamatainak értékelése (beleértve a minőségcélokét is), fejlesztési lehetőségek. (intézményvezető).

2.  Reklamációk, panaszok, megrendelői észrevételek, követelmények illetve az ezekből eredő fejlesztési igények. (minőségirányítási vezető, szakmai vezető)

3.  Erőforrások helyzete, erőforrás-szükségletek, alvállalkozók (intézményvezető)

4.  Teljes körű önértékelés eredményeinek áttekintése (minőségirányítási vezető)

5.  Piaci helyzet kiértékelése, piaci stratégiák (szakmai vezető)

6.  Helyesbítő és megelőző tevékenységek. (minőségirányítási vezető)

7.  A Minőségpolitika és minőségcélok teljesülése. (minőségirányítási vezető)

8.  Következő évi minőségcélok meghatározása. (intézményvezető)

A vezetőségi átvizsgálásról feljegyzés készül, mely az elektronikus levelező rendszeren keresztül, vagy az informatikai hálózaton keresztül válik hozzáférhetővé az érintettek számára.

6.    Személyi, tárgyi, pénzügyi erőforrások biztosítása

 

6.1.  Emberi erőforrások – új oktatók kiválasztása és folyamatos fejlesztése

A minőségirányítási rendszerben meghatározott felelősségekkel megbízott munkatársak (szakmai vezető és oktatók) kiválasztásánál és megbízásánál biztosítani kell, hogy rendelkezzenek a munkájuk ellátásához szükséges iskolai és vagy szakmai végzettséggel, megfelelő készséggel és gyakorlattal.

A humánerőforrás fejlesztés dokumentálása

A szakmai vezető felelőssége a szakmai önéletrajzok naprakész vezetése a minőségirányítási rendszer kiterjesztése szerinti felnőttképzési tevékenységben közreműködő munkatársakról, illetve azok képzettségéről, szakmai gyakorlatáról, amely alapján igazolható, hogy olyan képzési programok megvalósításában vesznek részt, amelyek esetében rendelkeznek a meghatározott végzettséggel, szakmai, oktatói és felnőttképzési gyakorlattal. A szakmai vezető emellett a munkakör, beosztás szempontjából releváns iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok másolatát is összegyűjti és tárolja, csakúgy, mint az oktatók nyilatkozatát arról, hogy adataiknak a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmény felügyeleti szervei, azok szervezeti egységei, a felügyeleti eljárásban közreműködő szakértők által történő kezeléséhez hozzájárulnak.

Továbbképzések

A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó oktatói tevékenység ellátásához szükséges képzettség, gyakorlat meghatározása az intézményvezető feladata. A követelményeket a szervezeti felépítés és a tevékenység átalakulásakor felül kell vizsgálni. A tevékenységi kör bővülése esetén a megvalósítókkal szemben támasztott követelményeket is ki kell terjeszteni.

Az oktatói továbbképzési igények meghatározása

Az éves szakmai továbbképzési igényeket a tárgyév első negyedévének végéig kell kialakítani, igazodva a tervezett képzésekhez.

Az igényfelmérést a szakmai vezető végzi el az oktatókkal lebonyolított konzultáció keretében, az ellátandó feladatok, az új megrendelői igények, valamint a minőségirányítási rendszer továbbfejlesztési követelményeinek vizsgálata alapján.

A Továbbképzési tervet (amennyiben a képzési igények szükségessé teszik a továbbképzések tervezését) az intézményvezető hagy jóvá. Amennyiben nem készül továbbképzési terv, az intézmény oktatói közvetlenül az intézményvezető számára nyújthatják be továbbképzési igényeiket.

Új oktatók felvétele

Az intézményvezető határozza meg az oktatókkal szemben támasztott szakmai kiválasztási kritériumokat.

Olyan kiválasztási rendszert működtetünk, melynek segítségével a képzési programokban megfogalmazott oktatói kompetenciákat vizsgáljuk.

A kiválasztási folyamat első lépése egy előzetes interjú és szakmai életrajz elemzés. A szakmai életrajz alapján azonosítjuk, hogy a vizsgált személy végzettsége megfelel-e a képzési programokban, illetve egyéb szabályozó dokumentumokban (jogszabályok) elvárt feltételeknek. Az alapfeltételeknek megfelelő jelentkezőkkel második körös interjút az intézményvezető végzi.

Az új oktatót a kiválasztási eljárás lezárását követően felvesszük az oktatók nyilvántartásába. Ezzel egy időben a megfelelést igazoló dokumentumokat, illetve az oktató adatkezelési nyilatkozatát elhelyezzük az oktatók személyi anyagai között. A képzésszervező gondoskodik a jelöltek szakmai önéletrajzának bekéréséről, és legmagasabb iskolai végzettségét igazoló dokumentumok bekéréséről.

A kiválasztott oktatóval való szerződéskötésért az intézményvezető a felelős. A minőségirányítási vezető személyes konzultáció formájában végzi el az oktató felkészítését, amely kiterjed a minőségirányítási rendszer bemutatására.

Az oktatók rendelkezésre állásának biztosítása

A Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézménye által végzett képzési tevékenységeiben közreműködő oktatók kijelölését az intézményvezető hagyja jóv&

(c) 2009 Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda - Az oldalon található tartalmak felhasználása engedélyköteles. - Design és programozás: Arteries Studio