Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001240/2015
Adószám: 19024031-2-42

vissza a listázó oldalra

Képzés neve:Lelkigondozás katasztrófahelyzetben
Képzés célja:A nyugati országokban már évtizedek óta külön területen foglakoznak a katasztrófa-lelkigondozás kérdéseivel. Ahhoz, hogy a segítő szakember szolgálati területén vagy országos katasztrófáknál (pl. balesetek, árvíz, természeti- ipari katasztrófák stb.) segíteni tudjon, megfelelő elméleti ismeretek és gyakorlati eljárások elsajátítása szükséges. Ehhez kínál lehetőséget ez a kurzus.
Képzés célcsoportja:A képzést olyan segítő szakembereknek (szociális-, pedagógiai-, egészségügyi területen dolgozóknak, lelkipásztoroknak) ajánljuk, akik hivatásuk gyakorlása során találkoznak a krízis, a trauma vagy a PTSD tüneteivel, s hajlandóak meglévő ismereteiket kiegészíteni, vagy ezeket a kérdésköröket egészen
Időpontok, helyszínek:Helyszín: Berekfürdő
Kezdés: 2014-03-17 00:00
Zárás: 2014-05-10 00:00
Jelentkezési határidő: 2014-03-10 00:00
A jelentkezési határidő lejárt.

Óraszám:60 óra
Részvételi díj:1200Ft/óra összesen: 72.000Ft
Megszerezhető képesítés:A képzés elvégzéséről Tanúsítványt adunk 'Trauma feldolgozó interaktív csoport. Az élet sebeinek gyógyítása Lelkigondozás katasztrófahelyzetben modul' címmel. A református lelkipásztorok részére a MRE Országos Továbbképzési Akkreditációs Tanács 60 kredit értékben lelkész-továbbképzési kreditként elszámolja a képzést.
Leírás:

 

Oktatók vezetésével 10-25 fős csoportban dolgozunk együtt 3X2 napos blokkokban.

Tematika:

      Forrásorientáció – „katasztrófa-önismeret”

      Katasztrófa-identitás és koncepció(k)

      A katasztrófa -lekigondozás rendszerszemléletű megközelítése

      Pszicho-traumatológia, stressz-feldolgozás, krízisintervenció

      Speciális esetek (baleset, halálhír, haláleset, suicidium, stb.)

      Rítusok a katasztrófahelyzetekben

      PTSD, utógondozás

      Csoportmunka, esettanulmányok   • Oktatók:
  •  Dr. Hézser Gábor teológus, pasztorálpszichológus, pszichoterapeuta, családterapeuta, a Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie (GwG) (Bezsélgetésterápia Tudományos Társasága), a weinheimi Institut für Familientherapie (IFW) tagja, szupervizora és szervezetfejlesztési tanácsadója, a Kirchliche Hochschule és az Evangelische Kirche in Deutschland Lelkigondozói Intézetének szupervízóra, a klinikai lelkigondozó képzés docense, jelenleg a Babes-Bolyai Tudományegyetem Doktori Iskolájának és a Nagyváradi Keresztyén Egyetem diakónia szakának (BA) vendégprofesszora;
  • Dr. Bodó Sára teológus, református lelkész, mentálhigiénés szakember, egyetemi docens, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Gyakorlati Teológiai Tanszék vezetője;
  • Dr. Csoma Judit Margit teológus, református lelkész, mentálhigiénés szakember, pasztorális tanácsadó;
  • Sajtos Szilárd teológus, honvéd százados, református tábori lelkész, pedagógus, mentálhigiénés szakember, doktorandusz, (DRHE Doktori Iskola), jelenleg családterápiás képzésben, a Magyar Református Szeretetszolgálat Katasztrófa-lelkigondozói Csoport szervező-vezetője.